tisdag, juli 25, 2006

Jag blev så fascinerad av den här artikeln Europeiska judar besöker Israel i Dagen att jag känner mig tvungen att kommentera på det.

Ordförande för det Judiska centralrådet i Sverige blir upprörd över förstörelsen i Haifa och hur hemskt det är med terrorismen. Hon säger dock inget om vad hon tycker om förstörelsen i Libanon.

Ett litet utdrag om vad wikipedia säger om terrorism:
Terrorism (av franska terreur; av latinets terror, "skräck", "ångest", ytterst av terreo, "skrämma") kallar man normalt aktioner som använder olika former av illegitimt systematiskt våld för att nå ett politiskt syfte. Offren blir ofta civila mål och människor som befinner sig på attentatsplatsen av ren slump. Syftet med terroraktionerna uppfattas av den angripne parten som ett sätt att skapa skräck, förödelse och politisk instabilitet genom uppseendeväckande aktioner som mord, bombningar, spridning av giftgas eller genom att sprida andra gifter eller smittoämnen.
Så vad har Israel gjort på siståne?
  • De vill att Libanon ska distansiera sig från Hizbollah
  • De har inte utfärdat en krigsdeklaration mot Libanon
  • De har bombat civila må så som bostadsområden, flygplatser, vägar, järvägar och kraftverk

Hur många av punkterna på definitionen av terrorism uppfyller Israel?

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home

Links to this post

Links to this post:

Skapa en länk